Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Γαμπιεράκης: Κεφάλαιο στην υπηρεσία του Ανθρώπου

17-1-16Εισήγηση του Προέδρου της Εταιρείας Κοινωνικών Επενδύσεων Γεωργίου Γαμπιεράκη στο πλαίσιο της ημερίδας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας με θέμα:
«Από την Κοινωνική Οικονομία στις Κοινωνικές Επενδύσεις. Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Κοινωνική Τραπεζική» (MONEY SHOW, ATHENS, 2016, Hilton)*** Internet News ***