Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΔΝΤ WEO: Επιβράδυνση της Κίνας - Επιπτώσεις και σε άλλες οικονομίες


19-1-16Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 6,3% μέσα στο 2016 και 6,0% το 2017, αντανακλώντας κυρίως τις αδύναμες επενδύσεις, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, World Economic Outlook update. Η ανάπτυξη στην Ινδία και στις υπόλοιπες αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας προβλέπεται πως θα κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο μερικές χώρες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με αρκετές δυσκολίες από την προσπάθεια εξισορρόπησης της Κίνας αλλά και λόγω της αδύναμης μεταποιητικής δραστηριότητας.
Η Κίνα και το spillover effect

Η συνολική ανάπτυξη στην Κίνα εξελίσσεται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά με μια ταχύτερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση των εισαγωγών και των εξαγωγών, αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες επενδύσεις και την συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις της κινεζικής οικονομίας, έχουν επιπτώσεις σε άλλες οικονομίες μέσω των εμπορικών διαύλων και των ασθενέστερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων, καθώς και μέσω της αυξανόμενης αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στην έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη μετάβασης της κινεζικής οικονομίας στο επόμενο στάδιο καθώς και το ρίσκο που γεννά αυτή η μεταβατική περίοδος για τον πλανήτη. Σύμφωνα με το ΔΝΤ η επόμενη ημερα της Κίνας είναι πιο ανοιχτή και διασυνδεδεμένη σε πολλά επίπεδα με τη διεθνή οικονομία και το εμπόριο, ενώ παράλληλα είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του εσωτερικού μοντέλου από μια καθαρά εξαγωγική οικονομία σε ένα μίγμα εξαγωγών και εσωτερικής κατανάλωσης.


http://www.sofokleousin.gr/

*** Internet News ***