Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Το δόγμα ασφαλείας για ειδικούς και επιχειρήσεις απέναντι σε κυβερνοαπειλές αλλάζει.

Στον 21ο αιώνα το πρώτο project για τον συνδυασμό ψηφιακού και φυσικού
κόσμου , για τους συμβούλους ασφαλείας σε κρατικό και ιδιωτικό τομέα,
ήταν το εγχείρημα της Google όπου με τα ειδικά της γυαλιά έδινε σε πραγματικό
χρόνο πληροφορίες από το διαδίκτυο.


Σε 445 δις ευρώ ετησίως κοστολογείται η παγκόσμια ζημιά από κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοαπειλές , όπως αναφέρθηκε στην σύνοδο κυβερνοασφάλειας που έλαβε χώρα λίγο πριν την σύνοδο ασφαλείας στο Μόναχο.


Το χειρότερο σημείο αναφοράς ήταν όμως πώς 88% των επιχειρήσεων θεωρούν πώς οι δομές ηλεκτρονικής ασφάλειας τους είναι ανεπαρκείς ενώ 36% ζούν στην ψευδαίσθηση πώς η επιχείρηση τους δεν κινδυνεύει από μια κυβερνοεπίθεση μέσου ή μεγάλου μεγέθους. Οι περισσότερες ζημιές αφορούσαν κλοπή δεδομένων, όμως έχει σημασία να αναφερθεί εδώ πώς αρκετές επιθέσεις εστιάζαν σε πρόσωπα και στην φυσική και οικονομική τους υπόσταση.

Παράλληλα οι παραθέσεις στην ετήσια αναφορά ασφαλείας από τον επικεφαλής υπηρεσιών πληροφορίας J.R. Clapper για την βελτιστοποίηση χρήσης των δικτύων παγκοσμίως στο πλαίσιο εφαρμογών του web 4.0 (internet of things & e-government) δίνει και την βαρύνουσα σημασία για τον χώρο των δικτύων παγκοσμίως που πλέον επηρεάζουν κάθε πτυχή και δραστηριότητα της ανθρώπινης ζωής.

Θυμίζω εδώ πώς το νέο δόγμα των συμβούλων και ειδικών ασφαλείας σηματοδοτήθηκε μόλις 2 χρόνια πριν από την υπηρεσία του FBI που ζητεί από τους πράκτορες του, πέρα από την εξειδίκευση σε φυσικό ή ψηφιακό πεδίο, να είναι επίσης γνώστες σφαιρικά του χώρου ασφαλείας. Με αυτό ως σκεπτικό ζητεί από τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας να είναι καλοί διαχειριστές σε HUMINT αλλά και χρήστες όπλων για προστασία στο πλαίσιο φυσικής ασφάλειας. Το σημαντικό όμως είναι ότι ζητεί πλέον και από τους πράκτορες πεδίου να περάσουν επιμορφωτικά σεμινάρια για SIGINT εστιάζοντας σε κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο αλλά και συναφή αντικείμενα του ψηφιακού χώρου.

Το δόγμα ασφαλείας παγκοσμίως αλλάζει και η γνώση των ειδικών ναι μεν θα περιέχει την εξειδίκευση που αποζητούν οι ίδιοι , όμως θα είναι απαιτητό να υπάρχει μερική γνώση από όλο το φάσμα της ασφάλειας για να υπάρξει και ιδανικότερο R.O.I. (Return On Investment) από τις επιχειρήσεις. Οι συνθήκες άλλαξαν άλλωστε στον κυβερνοχώρο και τις σχετικές απειλές αφού σχεδόν κάθε επίθεση προς άγρα πληροφοριών οδηγεί στον αιώνιο στόχο... στον άνθρωπο και ότι σχετίζεται με αυτόν , στον φυσικο΄κόσμο.

Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας.

*** Internet News ***