Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

GREEK MARKET

          
                                                               Διάγραμμα ΓΔ ( Μηναιίο Time frame)


Γράφει ο Βασίλειος Αργυρόπουλος 


To Eλληνικό Xρηματιστήριο από την ερχόμενη Δευτέρα, θα συγκαταλέγεται μέσα στις αναδυόμενες αγορές. Σήμερα 18-03-2016 ημέρα Παρασκευή , αποχαιρετά την κατηγορία των ώριμων αγορών μετά από χρόνια πλήρους εξαθλίωσης (εξαϋλωσης). Η περίοδος που θεωρητικά θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στην εν λόγω κατηγορία, δεν απέδωσε, πέραν της περιδίνησης της οικονομικής χρεοκοπίας της χώρας. Το αντίθετο σενάριο, ήτοι της αναμενόμενης και προσδοκώμενης ευμάρεια , ως το τελικά προβλεπόμενο αποτέλεσμα, δεν δικαίωσε τη συμμετοχή του ΧΑΑ στην προαναφερόμενη κατηγορία. Ο ΓΔ σήμερα κινείται πέριξ των 560 μονάδων με χαμηλό κοντά στις 400 μονάδες των αρχών του παρόντος έτους, με τον τραπεζικό ΓΔ σε πλήρη εξαΰλωση. Όσο αφορά την πλειονότητα των μετοχών δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την απαξίωση τόσο από πλευράς όγκων και συναλλαγών εν γένει, όσο και από την χρηματιστηριακή πορεία των τιμών, με επιπρόσθετο αυτών των επιχειρηματικών επιτεύξεων της πλειονότητας των εισηγμένων εταιρειών. Η αλλαγή κατηγορίας επιφέρει γενικά στο τελικό άθροισμα του ισοζυγίου ( εισροών – εκροών) , μια θετική προοπτική, καθώς αρκετά εκατομμύρια δολάρια ( εκτίμηση πέριξ των 250 εκ) εισέρχονται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι, πλέον της εν λόγω κατηγορία, οι συμμετέχοντων (emerging hedge funds) έχουν στην πλειονότητά τους βραχυπρόθεσμες στρατηγικές με έντονες κερδοσκοπικές τακτικές (specula). Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την κατηγορία των ώριμων αγορών που τα μεγάλα επενδυτικά σχήματα είναι περισσότερο μακροπρόθεσμα και σταθερά, με το αποτέλεσμα ιδωμένο και όψιμο . Ως εκ τούτου, όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί το volatility θα αυξηθεί και τα υπό-διαμόρφωση trends θα έχουν σαθρή και ευκόλως ευμετάβλητη συμπεριφορά…

*** Internet News ***