Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Δολοφονώντας τον... πλανήτη

6-4-16Η παγκόσμια παραγωγή αγροτικών ζώων ενισχύθηκε για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Μόνο το 2009, περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια χερσαία ζώα (σχεδόν εννέα φορές περισσότερα από τον ανθρώπινο πληθυσμό της γης) σφαγιάστηκαν για τροφή.

Όλη αυτή η τεράστια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να εξασφαλίζει τροφή αλλά απο την άλλη πλευρά οι βιομηχανικοί μέθοδοι που εφαρμόζονται είχαν ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι φτωχοί ακριβότερες τιμές για σιτηρά να προκληθούν υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προκύψουν μια σειρά απειλών κατά της υγείας του ανθρώπου, όπως είναι οι διάφορες ζωονόσοι και η μόλυνση της γης, της ατμόσφαιρας και των υδάτων.

Αυτοί οι δυσθεώρητοι αριθμοί εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση, την αυξημένη ζήτηση για σιτηρά και σόγια, που είναι απαραίτητα για τη διατροφή αυτών των ζώων, αλλά και για τη σημαντική επιβάρυνση που η παραγωγή αγροτικών ζώων επιφέρει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Για παράδειγμα,τα γουρούνια και τα βοοειδή παράγουν εκτός των άλλων μεγάλες ποσότητες κοπριάς. Σε αυτό το μείγμα κοπράνων και ούρων περιέχονται χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο και μαγνήσιο, φωσφορικά και νιτρικά άλατα και αμμωνία.

Η κοπριά χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την καλλιέργεια φυτών με τα οποία τρέφονται τα ζώα, συμβάλλοντας έτσι στο σχηματισμό ενός τροφικού κύκλου.παράγουν εκτός των άλλων μεγάλες ποσότητες κοπριάς. Σε αυτό το μείγμα κοπράνων και ούρων περιέχονται χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο και μαγνήσιο, φωσφορικά και νιτρικά άλατα και αμμωνία. Η κοπριά χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την καλλιέργεια φυτών με τα οποία τρέφονται τα ζώα, συμβάλλοντας έτσι στο σχηματισμό ενός τροφικού κύκλου.

Ωστόσο, ο υπερπληθυσμός των ζώων εκτροφής σε σχέση με την έκταση του εδάφους δημιουργεί ένα καίριο πρόβλημα καθώς υπάρχουν υπερβολικά πολλά ζώα και πολύ λίγο έδαφος. Ως εκ τούτου στο έδαφος συσσωρεύονται υπερβολικές ποσότητες αζωτούχου νιτρικού άλατος εξαιτίας της κοπριάς που εισχωρεί σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Αυτό ευνοεί, για παράδειγμα, την ανάπτυξη φυκιών στο νερό με αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό άλλων φυτών και ζώων. Η υπερβολική λίπανση συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες εξάλειψης φυτικών και ζωικών ειδών.

Παγκοσμίως παράγονται 120 εκατομμύρια τόνοι αζώτου ετησίως. Το ερευνητικό κέντρο για το περιβάλλον Stockholm Resilience Center υπολόγισε ότι η γη μπορεί να απορροφήσει έως 35 εκατομμύρια τόνους αζώτου το χρόνο. Οι νιτρικές ουσίες που περιέχονται στις ενώσεις καταλήγουν στα υπόγεια νερά, από τα οποία προέρχεται και το πόσιμο νερό. Οι νιτρικές ουσίες είναι καρκινογόνες. Η υπερβολική λίπανση του εδάφους επηρεάζει και τους προϋπολογισμούς καθώς στην Δύση δαπανόνται μεγάλα ποσά για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Πρόσθετη επιβάρυνση για το περιβάλλον αποτελεί η αέρια αμμωνία που δημιουργείται στους στάβλους από την αποσύνθεση των περιττωμάτων. Αυτές οι αζωτούχες ενώσεις διοχετεύονται στον αέρα για να καταλήξουν μέσω της βροχής στο έδαφος.

http://www.sofokleousin.gr/

*** Internet News ***