Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Το μεταναστευτικό πρόβλημα διογκώνεται με τις ροές να μην σταματούν.29.5.2016


Τα νούμερα είναι πραγματικά και αφοπλιστικά.

Σύμφωνα με τις αναφορές που περικλείουν και τον μισό μήνα του Μαΐου 2016, πάνω από 8500 μετανάστες εισήλθαν στην χώρα από τις 20 Μαρτίου και λιγότεροι από 400 επέστρεψαν στην Τουρκία μετά την συμφωνία που έγινε. Σύμφωνα με τις αναφορές , η ευθύνη πέφτει εξολοκλήρου στην Ελληνική κυβέρνηση που καθυστερεί στον έλεγχο των αιτήσεων καθώς μόνο 600 έχουν ελεγχθεί. Από αυτές κάπου 180 πήραν το δικαίωμα ασύλου ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν και κανονικά εκκρεμεί απέλαση.

Σε αυτά τα συμπεράσματα επισημαίνεται από ειδικούς επί μεταναστευτικού στις υπηρεσίες του ΟΗΕ και FRONTEX πώς με ένα τέτοιο μοτίβο εισερχομένων και απελαυθέντων, σύντομα τα νησιά θα έχουν σοβαρό πρόβλημα υποστήριξης των μεταναστών αλλά και θέματα ασφαλείας για ιθαγενείς και αλλοδαπούς.

Ένα νούμερο που επιβεβαιώνει τις αρχικές παρατηρήσεις που έλεγαν πώς μόνο ένα 20-30% δικαιούται ασύλου και είναι πρόσφυγες με δικαιώματα προστασίας, ενώ οι υπόλοιποι είναι απλά οικονομικοί μετανάστες. Αυτά προς διατύπωση απέναντι σε κάτι γραφικότητες από την κυβέρνηση για το ότι είναι προσφυγική κρίση.

Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εσωτερική ενημέρωση η Ε.Ε. περίμενε από την Ελλάδα να κάνει ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ όσων δεν δικαιούνται ασύλου καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν και σημείο αναφοράς για όσους σκέφτονται να έρθουν αφού θα λειτουργούσε αποτρεπτικά. Παρόλα αυτά η Ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί χαρακτηριστικά επιβαρύνοντας έτσι ακόμα και την διατήρηση ισχύος της Τουρκικής συμφωνίας καθώς χάνει την αξία της με τόσα μικρά νούμερα επαναεισδοχών.

Αλέξανδρος Νίκλαν 

Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας

*** Internet News ***