Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αυτάρκεια ως Στρατηγική Αναγκαιότητα30-9-16


Γράφει ο Απόστολος Βρανάς


Στο προηγούμενο άρθρο μας , είχε γίνει αναφορά στα φωτοβολταϊκά ως μία χαμένη ευκαιρία για σειρά ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και της κοινωνίας της ίδιας. Εδώ θὰ αναλύσουμε τὸ θέμα, ως προς τη στρατηγική αναγκαιότητα της αυτάρκειας της χώρας και στο ενεργειακό και σε άλλους τομείς (διατροφή, αιμοδοσία, κ.α.), τόσο στο οικονομικό όσο και, μερικώς, στο γεωπολιτικό επίπεδο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η έννοια της αυτάρκειας είναι πλέον μία χαμένη αρετή και ότι είναι αδήριτη ανάγκη για την ηγεσία της χώρας να ανακρούσει πρύμνας και να χαράξει ένα σχέδιο στοχευμένης αυτάρκειας σε συγκεκριμένους τομείς.


Θεωρία Αυτάρκειας


‘Αυτάρκεια’ νοείται όταν ένα κράτος, συγκεκριμένη περιοχή, άλλη ομάδα ή νοικοκυριό παράγει ένα συγκεκριμένο αγαθό σε τέτοια ποσότητα ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του και να μη χρειάζεται εισαγωγή του αγαθού αυτού· στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο, μελετάται η εθνικὴ αυτάρκεια και, όπου αναφέρεται ειδικά, η τοπική αυτάρκεια· η τελευταία είναι ίσως στρατηγικά χρήσιμη στη χώρα μας λόγω της μεγάλης διασποράς της σε νησιά, οι αρχές των οποίων θα έπρεπε να μελετήσουν τη δυνατότητα αυτάρκους παραγωγής σε κάποια βασικά αγαθά.

Παραδείγματα αγαθών κατάλληλων για εθνικὴ αυτάρκεια είναι κάποια βασικὰ είδη διατροφής, το νερό, η ενέργεια, κάποια βασικά πυρομαχικά και το ... αίμα· αναλύονται σύντομα παρακάτω. Αντίθετα, κάποια άλλα αγαθά δεν προσφέρονται για εθνική αυτάρκεια καθώς για διάφορους λόγους η πατρίδα μας δεν μπορεί να τα παράγει ή τα παράγει σε μικρές ποσότητες· π.χ., χαρτί (δεν έχουμε επαρκή δασική κάλυψη και η ανακύκλωση μπορεί να καλύψει μόνο μερικώς τις ανάγκες κάποιων κατηγοριών ζήτησης χαρτιού), ηλεκτρονικό εξοπλισμό (δεν έχει στραφεί η μικρή μας βιομηχανική παραγωγή στην απαιτούμενη εξειδίκευση), κ.α.

Τα πλεονεκτήματα της αυτάρκειας είναι πολλαπλά. Στο γεωπολιτικό τομέα, αυτό σημαίνει ανεξαρτητοποίηση της οικονομίας από εισαγωγές σε βασικούς τομείς της αγοράς με αποτέλεσμα τόσο την οικονομική απεξάρτηση από τις χώρες-προμηθεύτριες όσο και τη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου (ή, ιδανικά, την αύξηση του πλεονάσματος) και τη διατήρηση πολύτιμου συναλλάγματος. Η ελαχιστοποίηση ή μηδενισμός των εισαγωγών σε κύρια αγαθά επιτρέπει και την καλύτερη εξωτερική πολιτική διαχείριση διότι έτσι δεν είμαστε διαπραγματευτικά όμηροι των προμηθευτών μας. Επίσης, καθώς η αυτάρκεια προαπαιτεί επαυξημένη εγχώρια παραγωγή, είναι προφανές ότι ενδυναμώνει την οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τον πληθυσμό και περισσότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για το κράτος.


Είδη Προσφερόμενα για Αυτάρκη Παραγωγή

Διατροφή: Εδώ η αυτάρκεια πρέπει να επιδιωχθεί επιλεκτικά σε φρούτα και λαχανικά, ελιές και λάδι (εισάγουμε ...), γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια και θαλασσινά και κάποια κρέατα. Για παράδειγμα, στον τομέα των κρεάτων θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί στα βασικά πουλερικά, στο χοιρινό και στα αιγοπρόβατα αλλά δύσκολα στα βοοειδή που απαιτούν άλλες γεωγραφικές προδιαγραφές για τη ζωοτροφή τους.

Νερό: Γενικά, η χώρα μας είναι αυτάρκης στο νερό με μερική εξαίρεση κάποια ποτάμια των βορείων περιοχών τα οποία τα μοιραζόμαστε με τις γείτονες χώρες. Όμως, αρκετά από τα νησιά μας δεν είναι αυτάρκη ή χαρακτηρίζονται ‘στερημένα’ λόγω του ξηρικού κλίματος, της ανεπάρκειας πηγών, της εξαντλητικής υλοτομίας (κυρίως στο παρελθόν, με τρανταχτό παράδειγμα την Ύδρα το όνομα της οποίας πλέον φαντάζει οξύμωρο ...) και των αυξημένων αναγκών της αγροκτηνοτροφίας και του τουρισμού. Εδώ, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της πατρίδας, θα έπρεπε να εστιάσουμε στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού.

Ενέργεια: Είναι τουλάχιστον ανόητο η ΔΕΗ να εισάγει ηλεκτρικό ρεύμα άπό τις γειτονικές χώρες και την Ιταλία και να παράγει τον ηλεκτρισμό που καταναλώνει η χώρα μας κυρίως μέσω της καύσης ρυπογόνων ανθράκων όταν η χώρα μας λούζεται κυριολεκτικά στο ‘πράσινο’ δωρεάν ηλιακό φως. Ο ήλιος θα μπορούσε άνετα να τροφοδοτήσει όλες μας τις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές αυξήσεις τους λόγω αφαλάτωσης ή/και περισσοτέρων ηλεκτροκινούμενων οχημάτων· στὴν πραγματικότητα, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει όχι απλώς αυτόνομη αλλά και εξαγωγέας ενέργειας. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός χαμηλού συμπληρωματικού εισοδήματος για τους μικρούς ανεξάρτητους κατ’οίκον παραγωγούς, το οποίο θα ήταν ένα επιπρόσθετο κοινωνικό όφελος.

Βασικά πυρομαχικά: Είμαστε μία χώρα με ανεκτίμητη γεωστρατηγική θέση και γείτονες που εποφθαλμιούν πολλά. Κρίνεται ως εγκληματικό λάθος ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας παραγκωνίστηκε και αφέθηκε να μαραζώσει. Είναι απόλυτη ανάγκη να αναζωογονηθεί ώστε να αποκτηθεί αυτάρκεια σε κάποια βασικά πυρομαχικά και σε άλλους πιο εξειδικευμένους τομείς (ναυπηγεία, κ.α.).

Αίμα: Είμαστε ελλειματικοί και στο αίμα (και στα τόσο χρήσιμα αιμοπετάλια) ... Χρειαζόμαστε ετησίως 650.000 με 750.000 μονάδες αίματος με εποχιακή κορύφωση τα καλοκαίρια λόγω τουρισμού και διακοπών , συλλέγουμε περίπου τα δύο τρίτα του με άγχος και πίεση (μέχρι και ‘απειλή’ να μην τελέσουν την εγχείριση μέχρι να βρεθεί το αίμα) και εισάγουμε το υπόλοιπο από την Ελβετία. Θα αρκούσε απλώς ένας στους δέκα μη αιμοδότες έλληνες ἠ/και μόνιμους κατοίκους να έδινε αίμα μία φορά το χρόνο ή να μεγάλωνε η ομάδα των σταθερών εθελοντών αιμοδοτών. Μία ιδιαιτερότητα του αίματος και των αιμοπεταλίων είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική ανταπόδοση για τους εθελοντές και ότι τα όποια κίνητρα πρέπει δια νόμου να μην είναι οικονομικής φύσης (όταν όμως εισάγει η Ελλάδα αίμα από την Ελβετία, είναι επί χρήμασι ...).Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’όψη, είναι πράγματι κρίμα που η πολιτική ηγεσία δε στρέφει τη χώρα μας προς την κατεύθυνση της αυτάρκειας σε κάποια τουλάχιστον από τα αγαθά· η πρόταση του άρθρου είναι η αρχή να γίνει από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς είναι και ο κρισιμότερος, επειδή κινεί ολόκληρη την υπόλοιπη οικονομία, και εκμεταλλέυεται καλύτερα τη γεωπολιτική αξία της πατρίδας μας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων του Geopolitics & Daily News - © 2016.

Το περιεχόμενο του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Geopolitics & Daily News. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση ή αναφορά της σελίδας.

*** Internet News ***