Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Μετά τη Deutsche Bank και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας απολύει 10.000 άτομα

30-9-16
Περισσότερο από το 1/5 του ανθρώπινου δυναμικού της ετοιμάζεται να απολύσει η δεύτερη μεγαλύτερη Γερμανική τράπεζα,μετά τη Deutsche Bank, σε μία προσπάθεια να παρουσιάσει κερδοφορία σε σταθερή βάση μέχρι το 2020. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά θα σταματήσει να διανέμει μερίσματα.

Μετά το σοκ της Deutsche Bank και η Commerzbank, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι το κόστος του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1,1 δισ. ευρώ, καθώς πρόκειται να ενοποιήσει ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς και να μειώσει το λειτουργικό κόστος αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τη χαμηλή ζήτηση δανείων και τα αρνητικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την ώρα που η αγορά μετατοπίζεται στο e-banking.

Ωστόσο, η αναδιάρθρωση αυτή θα έχει μεγάλο κόστος για τους εργαζόμενους, καθώς η Commerzbank προτίθεται να απολύσει 9.600 από τους συνολικά 45.000 υπαλλήλους της, μία δηλαδή ακόμη πιο δραστική μείωση από αυτή που κάνει η Deutsche Bank, η οποία προχωρά σε περικοπές της τάξης του 10% του προσωπικού της, ενώ ενδέχεται να προχωρήσει και σε ακόμη πιο βαθιές τομές για να περιορίσει το κόστος.

Η Commerzbank σχεδιάζει να συγχωνεύσει τον τομέα που ασχολείται με τη συνεργασία με τις μεσαίες γερμανικές επιχειρήσεις, με τους τομείς των αγορών και των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προχωρά και σε περικοπές στις εμπορικές δραστηριότητές της στον τομέα της τραπεζικής επένδυσης για να βοηθήσει στη μείωση της μεταβλητότητας των κερδών και να απελευθερώσει κεφάλαια για επενδύσεις.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε διαγραφή χρεών ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, οδηγώντας σε καθαρές ζημιές στο τρίμηνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Commerzbank. Δηλαδή, με τις κινήσεις αυτές αναμένεται να αντιστρέψει την κατάσταση και να εμφανίσει μικρό καθαρό κέρδος στο σύνολο του 2016, από 1,1 δισ. ευρώ το περασμένο έτος.

Η τράπεζα θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς εξυπηρέτησης πελατών στο μέλλον: στις ιδιωτικές και μικρές επιχειρήσεις και στους εταιρικούς πελάτες, με την αναδιάρθρωση να αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε καθαρή απόδοση, επιφέροντας ισορροπία της τάξης του 6% τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020 από το 4,2%, της περσινής χρονιάς.

Αναφορικά με τις απολύσεις, η Commerzbank ανακοίνωσε ότι έχει σκοπό να ανοίξει 2.300 θέσεις σε τομείς όπου θα υπάρξει ανάπτυξη, γεγονός που θα περιορίσει την τελική μείωση εργαζομένων στις 7.300.

*** Internet News ***