Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Κώστας Λάμπος: Το άγριο παιχνίδι με TTIP –CETA –TISA

26-10-16
Μεθοδεύσεις ενός παγκόσμιου αμερικανισμού απόλυτου ελέγχου, που φτάνει μέχρι την διατροφική επάρκεια λαών και το πολύτιμο αγαθό του νερού, βλέπει πίσω από την πίεση να περάσουν συμφωνίες όπως οι CETA - TTIP - TISA, ο Δρ. Οικονομικών Επιστημών και συγγραφέας Κώστας Λάμπος.


Με παραδείγματα της καθημερινότητας του πολίτη, κατέδειξε γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε επαρχία των ΗΠΑ και ανέλυσε, πως η παγκοσμιοποίηση μετατρέπει τους λαούς, σε απόλυτα ελεγχόμενους προς όφελος των πολυεθνικών.
*** Internet News ***