30/6/17

Μοντέλο για την Ευρώπη το πρόγραμμα για την ανεργία στις ΗΠΑ (;)


Των Karolien Lenaerts, Felix Paquier, Suzanne Simonetta


Μετά από την κρίση, η μακρόχρονη συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό σχήμα επιδομάτων ανεργίας (EUBS) αναβιώνει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης συζήτησης για την ανάγκη μιας υπέρ-εθνικής αυτοματοποιημένης λειτουργίας σταθεροποίησης για την Ευρώπη.

Το αμερικανικό σύστημα ασφάλισης ανεργίας (UI), δεδομένης της διττής δομής του, έχει συχνά θεωρηθεί ως μοντέλο για ένα πιθανό EUBS. Η προηγούμενη έρευνα έχει μελετήσει τα διδάγματα που πρέπει να διδαχθούν από το αμερικανικό UI.

Αυτό το paper βασίζεται σε αυτή την βιβλιογραφία αλλά πηγαίνει ένα βήμα πιο μακριά καθώς αξιολογεί προσεκτικά εάν τα μαθήματα από το αμερικανικό σύστημα θα μπορούσαν στα αλήθεια να εφαρμοστούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πραγματικά, ενώ υπάρχουν σημαντικοί παραλληλισμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σε κάποιους τομείς, σημαντικές διαφορές σε άλλους, μπορεί να περιπλέξουν την εφαρμογή, ή ακόμη και να την καταστήσουν αδύνατη.

Σε αυτό το paper, στόχος ως εκ τούτου είναι να προσδιοριστούν οι πτυχές του αμερικανικού συστήματος από τις οποίες θα εμπνευστεί –υπό το πρίσμα των πολιτικών και θεσμικών πραγματικοτήτων της ΕΕ- και εξηγεί πώς ενημερώνουν μια ενδεχόμενη EUBS. Αυτή η άσκηση επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πιθανής EUBS.

Αυτό το paper αναδεικνύει ότι ένα σύστημα διπλό βοηθάει να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της ασφάλισης από την ανεργία, όπως καταδεικνύει η αμερικανική εμπειρία. Επίσης εμφανίζει τα πλεονεκτήματα της ρεαλιστικής προσέγγισης και υιοθετεί μια προσέγγιση με βάση τα κίνητρα.

Άλλα θέματα, όπως η αλληλεγγύη και η ανακατανομή, φαίνονται πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν στην Ευρώπη από ό,τι στο αμερικανικό πλαίσιο, και θα απαιτούσαν περαιτέρω εξέταση. Τελικά, τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή.


Capital.gr 

==========================================


 Ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων του Geopolitics & Daily News - © 2017. Το περιεχόμενο του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Geopolitics & Daily News. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση ή αναφορά της σελίδας